Sagała-II- por.gw.saga ‘na ukos’ , sag ‘płaszcz wojskowy’ + suf. –ała, NPRS, s.389.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.