Raszkiewicz



-II- od im. złożonych typu Rasław, Radosław + suf. –ewicz, NPRS, s.340.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.