Niziołek-II-, -I- od stp. nizioł + suf. -ek, niziołek ‘karzeł, krasnoludek’ , NPRS, s.160.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.