Niszkiewicz-II- od im. na Ni-, typu Nikołaj, Ninogniew + suf. –szkiewicz, NPRS, s.159.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.