Niedzwiecki-II- od niedźwiedź, stp. miedźwiedź + suf. –cki, NPRS, s.150.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.