Najmóła-II- od Najman ‘nająć, najmować’ + suf. –óła, NPRS, s.135.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.