Choynowski-II- od n. m. typu Chojnów, Chojna (częste) + suf. (ow)ski, NPRS, s. 80.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.