Federowicz

-II- od im. Teodor, notowanego w Polsce od XIII w. Pochodzi od grec. Theódoros, to od Theów ‘Bóg’ + dõron ‘dar’. W okresie staropolskim imię było adoptowane też jako Czader, Czeder, na Kresach Wschodnich używane były formy wschodniosłowiańskie + suf. -owicz, NPRS, s. 602.

Franczak

-II- od im. Franciszek. Imię znane w Polsce od XIII w., wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyżu. N. od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’ + suf. -ak, NPRS, s.201.

Franczuk

-II- od im. Franciszek. Imię znane w Polsce od XIII w., wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyżu. N. od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’ + suf. -uk, NPRS, s.201.

Frankuwna

-II- wł. córka Franczaka ,od im. Franciszek. Imię znane w Polsce od XIII w., wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyżu. N. od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’ + suf. –kuwna , NPRS, s.201.