Baczuwna– II- wł. córka Bacza, od baczyć, ‘patrzeć, obserwować’, w pochodnych też od bakać ‘ łajać, krzyczeć’+ suf. -uwna, NPRS, s.13.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.