Budzak-II- od podstawy bud-, por. buda, budzić, im. złożone typu Budzisław + suf. -ak, NPRS, s.60.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.