Brum-II- od podstawy bram-, por. brama, dawniej też brona, broma, bram ‘obszycie z kosztownej tkaniny’, NPRS, s.51.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.