Bialik-II- od podstawy biał-, w pochodnych od biel-, bil- + suf. -ik, wł. od biały, NPRS, s.32.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.