Bażylak-II- od im. Bazyli, notowanego w Polsce od XIII w. Imię pochodzenia grec., od basileús, ‘wódz, król’. Na Rusi miało formę Wasylij, Wasyl + suf. –ak, NPRS, s.24.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.