Bazyl-II- od im. Bazyli, notowanego w Polsce od XIII w. Imię pochodzenia grec., od basileús, ‘wódz, król’ o. Na Rusi miało formę Wasylij, Wasyl, Ø NPRS,s.24.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.