Barcerz-II- od podstawy barcz- por. psł. ‘burczeć, brzęczeć’, stp. barczy, ‘ryczy’,+ suf. –erz, niem. n.os. Bartsch (ta od im. Bartholomaeus), bark ‘część ramienia’, barkać + suf. -cerz, NPRS,s.20.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.