Bakalarczyk-II- od bakałarz, stp. bakalarz ‘nauczyciel’, to z łac. Baccalarius + suf. –czyk, NPRS, s.15.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.