Iwanowicz

-II- od im. Jan. Imię pochodzenia hebr., od Jehohanan ‘Jahwe jest łaskawy’ + suf. -owicz. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan i Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od pocz. XIII w., NPRS, s.331.