Wlodarz-I- od włodarz ‘zarządzający dobrami ziemskimi’ NPR, s.698.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.