Naydzik-II- od najdować ‘znajdować’, najda ‘znajda’ + suf. –ik, NPRS, s.135.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.