Kozonieski-II- wł. dziś nazwisko to występuje w formie Korzeniecki- od n. m. Korzenica (sier., gm. Błaszki) + suf. -ski, NPRS, s.443.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.