Dobos-II- od imion złożonych typu Dobiesław, Dobiemir + suf. –os, lub od dobosz ‘bębnista’, słowo to jest notowane w polszczyźnie od XVIII w. 1000NNwP, s. 86.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.